Превантивната кампания „Обединени срещу насилието” - starazagora.utre.bg

Превантивната кампания „Обединени срещу насилието”

25 февруари 2017, 17:09 | starazagora.utre.bg
  • Снимка:
    Община Стара Загора

Обхвана над 1500 подрастващи в община Стара Загора

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора и Училищни комисии за превенция на противообществените прояви на ученици (УКПППУ) от 10 общински училища в града и селата реализираха в партньорство превантивна кампания „ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО”. Във връзка с намаляване на тормоза между учениците в периода 13-24 февруари се провеждат разнообразни съвместни инициативи с деца и родители с цел насърчаване позитивните модели на общуване, намаляване проявите на насилие в училище. Практиката показва, че проявите на агресия, на провокативно или противоправно поведение, се наблюдават най-напред в училището. Задачата е обща и само обединени можем да стигнем до положителни резултати.
По време на кампанията обществени възпитатели от МКБППМН проведоха дискусии, беседи и ролеви игри по темите „Толерантност и емпатия“, „Толерантността през моите очи“, ,,Силни без насилие“ в НУ „К. Ганчев“, V ОУ „М. Станев“, IX ОУ „В. Ханчев“, XI ОУ„ Н. Лилиев“, ОУ „Ив. Мирчев“ с. Дълбоки, ОУ „Хр. Ботев“ с. Хрищени, СУ,,М. Горки“, ССУ ,,Т. Каблешков“, ПГВМ ,,Ив. П. Павлов“, ПГМТТ,,Г.С.Раковски“. В общо 41 паралелки от посочените училища ученици от II до X клас излъчиха номинация ,,НАЙ-ТОЛЕРАНТЕН СЪУЧЕНИК”.
Във връзка с намаляване на тормоза между учениците в СУ"Максим Горки" по инициатива на Ученическия парламент за втора поредна година се провежда кампания „ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО”. По метода „връстници обучават връстници" в часа на класа на ученици от V, VI, VII и VIII клас проведоха дискусии и беседи по темите „Кибертормоз“, „Какво е толерантност? Лесно ли е да си толерантен?“. За финала на кампанията 10 паралелки излъчиха номинация „НАЙ-ТОЛЕРАНТЕН СЪУЧЕНИК”. Номинираните получиха награди и грамоти от МКБППМН, а техните родители получиха благодарствен адрес от Директора на училището, че са възпитали детето си в толерантност.
По повод деня на розовата фланелка УКПППУ към XI ОУ ,,Николай Лилиев“ се включи в
кампанията с поредица от събития. На 15 февруари с учениците от II а и II б клас се проведе „Час по превенция на езика на омразата“, реализиран от обществен възпитател. Децата се запознаха с общото и различното между хората, получиха информация за други култури, варианти за поздрав и думата „ обичам те“ на различни езици. На децата беше представен казус „ Ако в класа дойде нов ученик, от друга държава, как бихте го приели?“. На 22 февруари 280 ученици участваха във флашмоб ,,Сърце срещу страха“ и отправиха посланията с десетки розови балони. По интерактивен начин над 400 ученици от V ОУ „М. Станев“ в масов флашмоб танцувайки станаха съпричастни с тази световна инициатива срещу тормоза в училище.
МКБППМН предостави на учениците информационни материали по теми, свързани с насилие, видове и начини за преодоляване. Награди и грамоти от МКБППМН получиха всички 41 номинирани ученици, както и УКПППУ, партниращи в превантивната кампания „ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО”, обхванала общо над 1500 подрастващи в община Стара Загора.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Заралии

 

Хороскоп за деня


Свобода и непринуденост

17 март
Слънце в Риби 
Луна във Водолей