Увеличава се броят на малолетните и непълнолетните извършители на престъпления - starazagora.utre.bg

Увеличава се броят на малолетните и непълнолетните извършители на престъпления

28 април 2017, 17:20 | starazagora.utre.bg
  • Снимка:
    pixabay.com

През миналата година в Старозагорско са пострадали от престъпления 72 деца

През 2016 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, в област Стара Загора е 249 и в сравнение с 2015 г. нараства с 9.2%. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 155 лица или 62.2% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домовете - 19.4% (30 лица), на кражби от магазини или други търговски обекти - 16.1% (25 лица), на селскостопанска продукция, домашни животни и птици - 12.9% (20 лица).На отчет през изминалата година в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 468 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 85, или с 15.4%

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

- Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 79.9% ;

- Малолетни (8 - 13 г.) - 20.1%;

- Момчетата - 385 (82.3%);

- Учащи - 296 лица (63.2%);

- В криминогенна среда живеят 251 малолетни и непълнолетни, или 53.6%.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2016 г. малолетни и непълнолетни е 137, или 29.3% от всички водени на отчет лица, като 75.9% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2015 г. броят на новозаведените нараства с 6.2%. През 2016 г. снети от отчет в ДПС са 131 малолетни и непълнолетни лица, или 28.0% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 73 лица (55.7%), 51 лица (39.0%) - поради навършване на 18-годишна възраст, а 7 лица (5.3%) - на други основания.

За извършени противообществени прояви през 2016 г. през ДПС в област Стара Загора са преминали 145 малолетни и непълнолетни. В сравнение с 2015 г. техният брой намалява с 44 или с 23.3%. От тях момчетата са 114, или 78.6%, а момичетата - 31, или 21.4%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е броят и делът на преминалите през ДПС са за:„бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 38 лица, или 26.2%;„употреба на психоактивни вещества“ - 16 лица (11.0%); „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 14 лица, или 9.7%;„прояви на насилие и агресия“ - 9 лица (6.2%).

През миналата година в Старозагорско са пострадали от престъпления са 72 деца, от които 20 (27.8%) са момичета. Малолетни са 27 лица (37.5%), а непълнолетни - 45 (62.5%). Най- голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 45 лица (62.5%) и от нанесени телесни повреди - 5 лица (6.9%).Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Мисия

 

Хороскоп за деня


Свобода и непринуденост

17 март
Слънце в Риби 
Луна във Водолей