Набират специалисти за „Центъра за ранно детско развитие“ - starazagora.utre.bg

Набират специалисти за „Центъра за ранно детско развитие“

31 май 2017, 13:59 | starazagora.utre.bg
  • Снимка:
    Община Стара Загора

Продължителността на проекта е 26 месеца

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на специалисти за предоставяне на услуга в „Център за ранно детско развитие“.
От м. Септември 2016г. община Стара Загора започна изпълнението на проект „С грижа за децата и техните семейства“. 
Целта на проекта е чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители да се ограничи предаването на бедността между поколенията.
В рамките на проекта деца в ранна детска възраст и семействата им ще получат подкрепа за подобряване на достъпа до здравни грижи, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.
През м. Юли и м. Август 2017г. ще започне и предоставянето на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“. Дейността е насочена към увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. Целева група в тази дейност са деца на 5, 6 или 7 годишна възраст (след завършване на предучилищната подготовка) от семейства от уязвими групи - уязвими етнически групи, по-специално ромската общност, получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни родители; семейства, живеещи в отдалечени райони, както и деца, чийто майчин език не е български и които срещат затруднения при общуването на български език
Целта на дейността е да се доразвият или да се съхранят придобитите умения в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Летните училища предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка. Родителите също следва да бъдат включени и информирани с цел поддържане на тяхната мотивация за записване на децата в училище.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


 

Хороскоп за деня


Свобода и непринуденост

17 март
Слънце в Риби 
Луна във Водолей