Общината е изразходвала 141 328 лв. за провеждането на референдума за Бедечка - starazagora.utre.bg

Общината е изразходвала 141 328 лв. за провеждането на референдума за Бедечка

04 септември 2017, 14:25 | starazagorautre.bg
  • Снимка:
    Община Стара Загора

На 12.07.2017 г. на сайта на общината е публикуван месечният финансов отчет към 30.06.2017г.

Към днешна дата - 04.09.2017 г., след като са отчетени всички разходи, Община Стара Загора е изразходвала за провеждането на референдума за бъдещето на Бедечка сума в размер на 141 328 лв., съобщи главният финансист Цанка Ганева.
В тези разходи влизат:
Заплати и осигурителни плащания – 95 537 лв., разпределени по следния начин:
- СИК – 51 904 лв.
- ОИК – 11 010 лв.
- извънреден труд на персонала от общинска администрация, училища, детски градини и други заведения, в които са провеждани избори – 32 623 лв.
Разходи за издръжка – 45 791 лв. в т. число,
• материали – 14 735 лв.
- пликове, бюлетини, протоколи – 9 200 лв.
- канцеларски материали – 3 535 лв.
- храна за полицаите – 2 000 лв.
• вода, горива, електроенергия – 1 278 лв., които са предимно за гориво за транспортни средства.
Външни услуги – 29 777 лв.
в т. число,
- отпечатване на изборни списъци – 20 592 лв.
- обработка на информация от изборните протоколи /резултатите от изборите//– 5 640 лв.
- транспортни услуги – 1 230 лв.
- съобщения, банери, плакати – 1 320 лв.
- телефони – 995 лв.
На 12.07.2017 г. на сайта на общината е публикуван месечният финансов отчет към 30.06.2017г., според който общите разходи по референдума са 108 593 лв. В него не са включени всички разходи, тъй като към този момент все още не са платени.
На 12.08.2017 г., отново на сайта на Община Стара Загора е качен месечен отчет към 31.07.2017г. Разходите за референдума са отчетени в дейност „Държавни и общински служби по изборите“ в частта „местни дейности“ и тогава възлизат на 140 678 лв., уточни Цанка Ганева.
СНЦ „Запазете Бедечка“ е подало заявление за достъп до обществена информация на 22.06.2017 г. , а жалбата им до Административен съд Стара Загора, във връзка с отказания на 18.07.2017 г. достъп до информация, е от 27.07.2017 г.
На 18.06.2017 г. Община Стара Загора проведе местен референдум, поискан на основание Решение №862 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Стара Загора, с въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток - бул. „Хан Тервел“, от запад - ул. „Иван Вазов“, от север алеята към предприятие Труд и от юг - ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


 

Хороскоп за деня


Свобода и непринуденост

17 март
Слънце в Риби 
Луна във Водолей