В Казанлък приемат проектни идеи за актуализиране на Инвестиционна програма - starazagora.utre.bg

В Казанлък приемат проектни идеи за актуализиране на Инвестиционна програма

17 март 2018, 08:42 | starazagorautre.bg
  • Снимка:
    Община Казанлък

До 15 юни 2018 година

Община Казанлък обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционна програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Заинтересовани лица, които могат да подават фишове за проектни идеи са Регистрирани или извършващи дейност на територията на община Казанлък юридически лица/сдружения на собствениците (напр. собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.).

Видове проектни идеи, които могат да бъдат подавани:

  • Група дейности „Социална инфраструктура“ (социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата);
  • Група дейности „Културна инфраструктура“;
  • Енергийна ефективност в административни сгради на общинската и държавната администрация;
  • Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития

Целта е да се извърши подбор и одобрените проектни фишове по тези групи дейности ще могат да бъдат подавани от Община Казанлък като проектни предложения за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в случай на наличен финансов ресурс и след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020.          

Начин на подаване на проектни фишове е по официален път в деловодството на община Казанлък (адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, Център за информация и услуги на гражданите – Партер 1, Гише №5 - деловодството на Община Казанлък) срещу входящ номер – на вниманието на Секретариата на Работната група/ръководителя на Междинното звено.

Срок за подаване на фишове:  от 16 март 2018 г. до 15 юни 2018 година, включително.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Мисия

 

Хороскоп за деня


Свобода и непринуденост

17 март
Слънце в Риби 
Луна във Водолей